تعمیر محصولات سوپرمیکرو

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو :

تخصصی‌ترین سرویس‌های نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با تعمیر انواع سرور سوپرمیکرو توسط کارشناسان واحد فنی این مرکز ارائه می گردد. برخی از تخصصی‌ترین سرویس‌های مرتبط با تعمیر و بروز رسانی سرورهای سوپرمیکرو که توسط کارشناسان فنی ارائه می گردد عبارتند از:

 • تعمیر سرور سوپرمیکرو
 • تعمیرات تخصصی سرور اچ پی و تعویض سخت افزار معیوب ، عیب یابی، ارائه راه حل خدمات تعمیرات
 • عیب یابی و رفع ایراد از مادربرد سوپرمیکرو
 • بروز رسانی و ارتقا فریم ور سرورهای قدیمی
 • ارتقا، نگهداری و تعمیرات تخصصی مادربرد سرور سوپرمیکرو
 • عیب یابی و رفع اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری مادربرد سرور سوپرمیکرو
 • تعمیرات منبع تغذیه سرور سوپرمیکرو
 • نصب و راه اندازی و پشتیبانی مادربرد سرور سوپرمیکرو
 • عیب یابی و رفع مشکلات سرور سوپرمیکرو
 • ارائه ی مشاوره در خصوص تعمیر و تعویض سخت افزاری قطعات
 • مشاوره رایگان جهت پشتیبانی و بروز رسانی قطعات و تجهیزات
 • رفع مشکلات به صورت مراجعه حضوری پرسنل در موارد خاص
تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X10DAX

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X10DAX

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X10DAX

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X10DRL-I

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X10DRL-I

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X10DRL-I

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X6DH8-G

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X6DH8-G

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X6DH8-G

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X7DA3

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X7DA3

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X7DA3

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X7DVL-3

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X7DVL-3

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X7DVL-3

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X7DVL-E

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X7DVL-E

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X7DVL-E

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X8DT3-F

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X8DT3-F

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X8DT3-F

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X8DTL-3

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X8DTL-3

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X8DTL-3

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X8DTL-I

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X8DTL-I

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X8DTL-I

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X9DAE

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X9DAE

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X9DAE

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X9DRL-3F

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X9DRL-3F

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X9DRL-3F

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X9DRL-IF

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X9DRL-IF

تعمیر مادربرد سوپرمیکرو X9DRL-IF