تعمیر تجهیزات ذخیره ساز

تخصصی‌ترین سرویس‌های نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با تعمیر انواع ذخیره ساز اچ پی توسط کارشناسان واحد فنی این مرکز ارائه می گردد. برخی از تخصصی‌ترین سرویس‌های مرتبط با تعمیر و بروز رسانی ذخیره ساز اچ پی که توسط کارشناسان فنی ارائه می گردد عبارتند از:

 • تعمیر ذخیره ساز اچ پی
 • تعمیرات تخصصی ذخیره ساز اچ پی و تعویض سخت افزار معیوب ، عیب یابی، ارائه راه حل خدمات تعمیرات
 • بروز رسانی و ارتقا فریم ور کنترلر ذخیره ساز اچ پی
 • برطرف کردن مشکل کش کنترلر ذخیره ساز
 • ارتقا، نگهداری و تعمیرات تخصصی ذخیره ساز اچ پی
 • عیب یابی و رفع اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری ذخیره ساز
 • تعمیرات منبع تغذیه ذخیره ساز
 • نصب و راه اندازی و پشتیبانی ذخیره ساز اچ پی
 • عیب یابی و رفع مشکلات ذخیره ساز اچ پی
 • ارائه ی مشاوره در خصوص تعمیر و تعویض سخت افزاری قطعات
 • مشاوره رایگان جهت پشتیبانی و بروز رسانی قطعات و تجهیزات
 • رفع مشکلات به صورت مراجعه حضوری پرسنل در موارد خاص

تعمیر تجهیزات ذخیره ساز

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 10000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 10000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 10000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 20000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 20000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 20000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 7000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 7000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 7000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 8000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 8000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 8000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 9000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 9000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی 3PAR 9000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D2600

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D2600

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D2600

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D2700

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D2700

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D2700

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D3600

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D3600

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D3600

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D3700

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D3700

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D3700

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D6000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D6000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی D6000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA P2000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA P2000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA P2000

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA1040

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA1040

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA1040

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA1050

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA1050

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA1050

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA2040

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA2040

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA2040

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA2042

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA2042

تعمیر ذخیره ساز اچ پی MSA2042