پاور سرور اچ پی

پاور سرور اچ پی پاور سرور، این قطعه در سرور وظیفه برق رسانی به اجزای دیگر را به عهده دارد. بنابراین یکی از مهمترین اجزا یک سرور منبع تغذیه ی آن می باشد، به این صورت که اگر توان مصرفی مورد نظر قطعات سرور تأمین نشود، آن قطعات ارزش چندانی نخواهد داشت. روش کار این قطعه تبدیل ولتاژ AC به ولتاژهای متفاوت DC می باشد.

پاور سرور اچ پی

 پاور برد سرور DL580 G8 اچ پی

پاور برد سرور DL580 G8 اچ پی

برد پاور سرور اچ پی DL580 G8 735526-001

پاور 1000W سرور DL380 G5 اچ پی

پاور 1000W سرور DL380 G5 اچ پی

پاور سرور اچ پی 1000W ML350/ML370/DL380 G5

پاور 1110W ورک استیشن Z800 اچ پی

پاور 1110W ورک استیشن Z800 اچ پی

پاور ورک استیشن اچ پی Z800 1110W 508149-001

پاور 1200W Platinum سرور اچ پی DL380 G7/DL580 G7

پاور 1200W Platinum سرور اچ پی DL380 G7/DL580 G7

پاور سرور اچ پی 1200W Platinum Power Supply Kit DL380/DL580 Gen7

پاور 1200W Silver سرور DL580 G5 اچ پی

پاور 1200W Silver سرور DL580 G5 اچ پی

پاور سرور اچ پی 1200W Silver Power Supply Kit DL580 G5/ DL785 G5 / DL785 G6

پاور 1200W سرور G8 اچ پی

پاور 1200W سرور G8 اچ پی

پاور سرور اچ پی 1200W Platinum Power Supply Kit Gen 8

پاور 1300W سرور DL580 G3/DL580 G4 اچ پی

پاور 1300W سرور DL580 G3/DL580 G4 اچ پی

پاور سرور اچ پی 1300W Silver Power Supply Kit DL580 G3 G4

پاور 1400W Platinum سرور G9 اچ پی

پاور 1400W Platinum سرور G9 اچ پی

پاور سرور اچ پی 1400W Flex Slot Platinum Plus

پاور 1500W Platinum سرور DL580 G8 اچ پی

پاور 1500W Platinum سرور DL580 G8 اچ پی

پاور سرور اچ پی 1500W Flex Slot Platinum Plus

پاور 2400W سرور C7000 اچ پی

پاور 2400W سرور C7000 اچ پی

پاور سیستم های Blade اچ پی 588733-001 C7000 2400W Platinum

پاور 2650W سرور C7000 اچ پی

پاور 2650W سرور C7000 اچ پی

پاور سیستم های Blade اچ پی 733830-001 C7000 2650W Platinum

پاور 300W سرور DL320e G8 اچ پی

پاور 300W سرور DL320e G8 اچ پی

پاور سرور اچ پی 718785-001 DL320E G8 300W

پاور 300W سرور ML110 G6 اچ پی

پاور 300W سرور ML110 G6 اچ پی

پاور سرور اچ پی 573943-001 ML110 G6 300w Power Supply

پاور 312W ذخیره ساز MSL4048 اچ پی

پاور 312W ذخیره ساز MSL4048 اچ پی

پاور MSL 4048/8096 Library اچ پی AH220A

پاور 350W سرور DL120 G5 اچ پی

پاور 350W سرور DL120 G5 اچ پی

پاور سرور اچ پی 766879-001 DL120 G5 350W