مموری سرور اچ پی

مموری سرور اچ پی
مموری یک نوع محل ذخیره‌ سازی اطلاعات است که به کمک آن می‌توان به اطلاعات در هر زمانی به سرعت و بدون در نظر گرفتن موقعیت فیزیکی و ترتیب اطلاعات به آن ها دسترسی داشت. وظیفه رم سرور حفظ داده‌ها به صورت موقت است.
رم حافظه ای قابل خواندن و نوشتن می‌باشد که اصولا اطلاعات و داده‌ های مربوط به هر برنامه‌ كه می‌خواهد در سرور اجرا شود، روی RAM قرار می‌گیرد. میزان RAM سرور در مواقعی كه كاربر نیاز به اجرای چندین برنامه به طور همزمان یا برنامه‌های سنگین را دارد تأثیر به سزایی در سرعت پردازش اطلاعات خواهد داشت.
در برخی از مدل های سرور اچ پی، مموری برروی اسلات های مادر برد سرور بایستی به صورت مموری زوج یا دوتایی (interleaved memory) قرار گیرد، به همین منظور ماژول مموری به صورت Kit فروخته می شود.

مموری سرور اچ پی

مموری سرور اچ پی 16GB 10600R

مموری سرور اچ پی 16GB 10600R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 10600R

مموری سرور اچ پی 16GB 12800R

مموری سرور اچ پی 16GB 12800R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 12800R

مموری سرور اچ پی 16GB 14900R

مموری سرور اچ پی 16GB 14900R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 14900R

مموری سرور اچ پی 16GB 2133P

مموری سرور اچ پی 16GB 2133P

مموری سرور اچ پی 16GB PC4 2133P

  • شماره فنی قطعه: 726719-B21
مموری سرور اچ پی 16GB 2133P ECC

مموری سرور اچ پی 16GB 2133P ECC

مموری سرور اچ پی 16GB PC4 2133P ECC

  • شماره فنی قطعه: 805671-B21
مموری سرور اچ پی 16GB 2400T

مموری سرور اچ پی 16GB 2400T

مموری سرور اچ پی 16GB PC4 2400T

مموری سرور اچ پی 16GB 8500R

مموری سرور اچ پی 16GB 8500R

مموری سرور اچ پی 16GB PC3 8500R 500666-B21

  • شماره فنی قطعه: 500666-B21
مموری سرور اچ پی 1GB 10600E

مموری سرور اچ پی 1GB 10600E

مموری سرور اچ پی 1GB PC3 10600E

مموری سرور اچ پی 2GB 10600E

مموری سرور اچ پی 2GB 10600E

مموری سرور اچ پی 2GB PC3 10600E 500670-B21

  • شماره فنی قطعه: 500670-B21
مموری سرور اچ پی 2GB 10600R

مموری سرور اچ پی 2GB 10600R

مموری سرور اچ پی 2GB PC3 10600R 500656-B21

  • شماره فنی قطعه: 500656-B21
مموری سرور اچ پی 2GB 12800E

مموری سرور اچ پی 2GB 12800E

مموری سرور اچ پی 2GB PC3L 12800E

مموری سرور اچ پی 2GB 2100R

مموری سرور اچ پی 2GB 2100R

مموری سرور اچ پی 2GB PC 2100R

مموری سرور اچ پی 2GB 3200R

مموری سرور اچ پی 2GB 3200R

مموری سرور اچ پی 2GB PC2 3200R 345114-061

  • شماره فنی قطعه: 345114-061
مموری سرور اچ پی 2GB 4200E

مموری سرور اچ پی 2GB 4200E

مموری سرور اچ پی 2GB PC2 4200E

مموری سرور اچ پی 2GB 5300E

مموری سرور اچ پی 2GB 5300E

مموری سرور اچ پی 2GB PC2 5300E