فن سرور اچ پی و هیتسینک سرور اچ پی

فن سرور اچ پی و هیتسینک سرور اچ پی
کاربرد فن در تجهیزات دیتاسنتر:
فن ها وظیفه خنک کردن هوای گرم داخل سرور را به عهده دارند. هرچه فن، بهتر هوای گرم داخلی سرور را به بیرون از شاسی سرور منتقل کند، عمر سرور و تجهیزات داخلی آن نیز طولانی تر می شود. در اغلب تجهیزات دیتاسنتر با توجه به دارا بودن سنسورهای کنترل میزان حرارت، تجهیزات خنک کننده درونی، بهترین روش کولینگ را متناسب با درجه حرارت این سنسور ها برای انتقال گرمای داخلی به بیرون را خواهیم داشت.
کاربرد هیت سنک در تجهیزات دیتاسنتر:
وظیفه هیت سینک دفع گرما است. می توان این گونه عنوان کرد که هیت سینک حرارت تولید شده را از منبع گرفته، جذب بدنه خود کند و این حرارت را به تدریج از خود تخلیه کند. هیت سینک سرور جزیی از قطعات سرور می باشد.

فن و هیتسینک اچ پی

 فن سرور اچ پی DL380 G9

فن سرور اچ پی DL380 G9

فن سرور اچ پی DL380 G9 Fan Module 777285-001

 • شماره فنی قطعه: 777285-001
 فن سرور اچ پی DL580 G5

فن سرور اچ پی DL580 G5

فن سرور اچ پی DL580 G5 Fan Module 449430-001

 • شماره فنی قطعه: 449430-001
 هیت سینک سرور اچ پی DL380 G9

هیت سینک سرور اچ پی DL380 G9

هیت سینک سرور اچ پی DL380 G9 Standard Heatsink 777290-001

 • شماره فنی قطعه: 777290-001
 هیت سینک سرور اچ پی DL380 G9 Performance

هیت سینک سرور اچ پی DL380 G9 Performance

هیت سینک سرور اچ پی DL380 G9 Performance Heatsink 777291-001

 • شماره فنی قطعه: 777291-001
 هیت سینک سرور اچ پی DL380e G8

هیت سینک سرور اچ پی DL380e G8

هیت سینک سرور اچ پی DL380e G8 Heatsink 677090-001

 • شماره فنی قطعه: 677090-001
 هیت سینک سرور اچ پی ML350 G9

هیت سینک سرور اچ پی ML350 G9

هیت سینک سرور اچ پی ML350 G9 Heatsink 780977-001

 • شماره فنی قطعه: 780977-001
فن ذخیره ساز اچ پی M6412

فن ذخیره ساز اچ پی M6412

فن دخیره ساز اچ پی M6412 Fiber Channel Disk Fan 468715-001

 • شماره فنی قطعه: 468715-001
فن ذخیره ساز اچ پی MSA1000

فن ذخیره ساز اچ پی MSA1000

فن ذخیره ساز اچ پی MSA1000 Fan Module 123482-001

 • شماره فنی قطعه: 123482-001
فن سرور اچ پی C7000

فن سرور اچ پی C7000

فن سرور اچ پی C7000 Fan Module 412140-B21

 • شماره فنی قطعه: 412140-B21
فن سرور اچ پی DL120 G9

فن سرور اچ پی DL120 G9

فن سرور اچ پی DL120 G9 Fan Module 790514-001

 • شماره فنی قطعه: 790514-001
فن سرور اچ پی DL165 G7

فن سرور اچ پی DL165 G7

فن سرور اچ پی DL165 G7 Fan Module 519711-001

 • شماره فنی قطعه: 519711-001
فن سرور اچ پی DL180 G5

فن سرور اچ پی DL180 G5

فن سرور اچ پی DL180 G5 Fan Module 447132-001

 • شماره فنی قطعه: 447132-001
فن سرور اچ پی DL180 G6

فن سرور اچ پی DL180 G6

فن سرور اچ پی DL180 G6 Fan Module 530748-001

 • شماره فنی قطعه: 530748-001
فن سرور اچ پی DL320 G5p

فن سرور اچ پی DL320 G5p

فن سرور اچ پی DL320 G5p Fan Module 446633-001

 • شماره فنی قطعه: 446633-001
فن سرور اچ پی DL320 G6

فن سرور اچ پی DL320 G6

فن سرور اچ پی DL320 G6 Fan Module 536401-001

 • شماره فنی قطعه: 536401-001