کابل اچ پی - پچ کورد فیبر نوری اچ پی

کابل اچ پی - پچ کورد فیبر نوری اچ پی
کابل ها و پچ کورد های قابل ارائه شرکت:
پچ کورد فیبر نوری
در تجهیزات شبکه، پچ کورد های فیبر نوری بر طبق تعداد هسته استفاده شده به دو نوع Simplex و Duplex تقسیم بندی می شوند. Simplex از یک هسته فیبر و Duplex از دو هسته فیبرنوری استفاده می کند. طبق نوع هسته مصرفی پچ کورد به دو نوع مالتی مود و سینگل مود تقسیم می شود. پچ کورد فیبرنوری اچ پی در متراژ مختلف از نوع کانکتور LC - LC و نوع فیبر، مالتی مد نیز به بازار ارائه می گردد.
پچ کورد فیبر نوری DAC
پچ کورد فیبر نوری اچ پی با تجهیزات شبکه 10Gb به خوبی سازگاری داشته و اطلاعات را با سرعت 10 گیگابایت در ثانیه به راحتی منتقل می نماید. این پچ کورد فیبر نوری یک کابل فیبر نوری که در دو سر آن یک کانکتور SFP قرار گرفته است. این کابل که به نام کابل SFP دایرکت (مستقیم)نیز شناخته می شود برای اتصال تجهیزات دارای پورت SFP به دیگر دستگاه ها نیز مناسب بوده و برای مسافت های کوتاه استفاده می شود.

کابل اچ پی - پچ کورد فیبر نوری اچ پی

KVM کنسول اچ پی AF644A

KVM کنسول اچ پی AF644A

KVM کنسول اچ پی AF644A

 • شماره فنی قطعه: AF644A - LCD8500
پچ کورد فیبر نوری اچ پی 15M OM3

پچ کورد فیبر نوری اچ پی 15M OM3

پچ کورد فیبر نوری اچ پی AJ837A OM3 Multi-mode 15M Cable

 • شماره فنی قطعه: AJ837A
پچ کورد فیبر نوری اچ پی 15M OM4

پچ کورد فیبر نوری اچ پی 15M OM4

پچ کورد فیبر نوری اچ پی QK735A OM4 Multi-mode 15M Cable

 • شماره فنی قطعه: QK735A
پچ کورد فیبر نوری اچ پی 1M OM3

پچ کورد فیبر نوری اچ پی 1M OM3

پچ کورد فیبر نوری اچ پی BK838A OM3 Multi-mode 1M Cable

 • شماره فنی قطعه: BK838A
پچ کورد فیبر نوری اچ پی 1M OM4

پچ کورد فیبر نوری اچ پی 1M OM4

پچ کورد فیبر نوری اچ پی QK732A OM4 Multi-mode 1M Cable

 • شماره فنی قطعه: QK732A
پچ کورد فیبر نوری اچ پی 2M OM3

پچ کورد فیبر نوری اچ پی 2M OM3

پچ کورد فیبر نوری اچ پی AJ835A OM3 Multi-mode 2M Cable

 • شماره فنی قطعه: AJ835A
پچ کورد فیبر نوری اچ پی 2M OM4

پچ کورد فیبر نوری اچ پی 2M OM4

پچ کورد فیبر نوری اچ پی QK733A OM4 Multi-mode 2M Cable

 • شماره فنی قطعه: QK733A
پچ کورد فیبر نوری اچ پی 30M OM3

پچ کورد فیبر نوری اچ پی 30M OM3

پچ کورد فیبر نوری اچ پی AJ838A OM3 Multi-mode 30M Cable

 • شماره فنی قطعه: AJ838A
پچ کورد فیبر نوری اچ پی 30M OM4

پچ کورد فیبر نوری اچ پی 30M OM4

پچ کورد فیبر نوری اچ پی QK736A OM4 Multi-mode 30M Cable

 • شماره فنی قطعه: QK736A
پچ کورد فیبر نوری اچ پی 3M OM3

پچ کورد فیبر نوری اچ پی 3M OM3

پچ کورد فیبر نوری اچ پی OM3 Multi-mode 3M Cable

 • شماره فنی قطعه: OM3 Multi-mode 3M
پچ کورد فیبر نوری اچ پی 5M OM3

پچ کورد فیبر نوری اچ پی 5M OM3

پچ کورد فیبر نوری اچ پی AJ836A OM3 Multi-mode 5M Cable

 • شماره فنی قطعه: AJ836A
پچ کورد فیبر نوری اچ پی 5M OM4

پچ کورد فیبر نوری اچ پی 5M OM4

پچ کورد فیبر نوری اچ پی QK734A OM4 Multi-mode 5M Cable

 • شماره فنی قطعه: QK734A
پچ کورد فیبر نوری اچ پی AJ834A 1M OM3

پچ کورد فیبر نوری اچ پی AJ834A 1M OM3

پچ کورد فیبر نوری اچ پی AJ834A OM3 Multi-mode 1M Cable

 • شماره فنی قطعه: AJ834A
پچ کورد فیبر نوری اچ پی EVA 4400 4Gb

پچ کورد فیبر نوری اچ پی EVA 4400 4Gb

پچ کورد فیبر نوری اچ پی 432374-001 HP EVA 4400 Backend 4Gb Copper Cables

 • شماره فنی قطعه: 432374-001, 17-05405-S2
پچ کورد فیبر نوری سیسکو E116441 3m

پچ کورد فیبر نوری سیسکو E116441 3m

پچ کورد فیبر نوری سیسکو E116441

 • شماره فنی قطعه: E116441